Her beden kendi kendini iyileştirme gücüne sahiptir.

Beden seansları, dokunmayla beden farkındalığı yaratarak, bedenin kendi kendini iyileştirme yolu olarak kullanılan en eski yöntemdir . Her seans kişinin ve bedenin ihtiyacına göre belirlenir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal gerginliklerin açılmasına yardımcı olur. Kan dolaşımını arttırır, toksinlerin atımına, güvenli dokunuşun etkisiyle salgılanan hormonlar ile kaslardaki gerginliğin çözülmesine yardımcı olur ve genel olarak bir rahatlama sağlar. Düzenli alınan seanslar bedene zindelik, tazelik ve dinlenmişlik duyguları verir.


DERİN BAĞ DOKU SEANSI

Toksin maddeler kaslarda ve bağ dokularında birikerek ağrılara, hareket kısıtlılığına ve yorgunluk hissine yol açar. Derin bağ doku seansı, vücut sıvılarının akışını, kan ve lenf dolaşımını arttırarak toksin atımına yardımcı olur. Doğal aromaterapi yağları ile, kas şeritleri boyunca derin hareketler ile uygulanan bu uygulama hem kasları hem de bedenimizin geniş, destekleyici ağı olan bağ doku ve fasyayı canlandırmayı, rahatlatmayı sağlar.

1,5 saat - 260 TL (3'lü paket 220 TL x3)

DEEP TISSUE SESSION

Toxins cause pains, limitation of movement and sense of tiredness, gathering in the muscles and connective tissues. Deep tissue sesison helps getting rid of toxins by increasing the flow of body fluids, blood and lymph circulation. This session, applied with deep strokes along the muscle tissue using natural aromatherapy oils, revives and relaxes both muscles and connective tissue which is a large and supportive tissue of our body.

1,5 hour - 260 TL (3 sessions 220 TL x3)

TETİK NOKTA SEANSI

Tetik nokta, kas dokusu içinde, bedende ağrıya sebep olan, bulunduğu kası kısaltıp esnekliğini azaltan kasılmış noktalardır. Gergin kas şeritleri içindeki tıkanmış noktaları bulmak ve çeşitli baskı teknikleri ile (alıcının nefes ve farkındalığı ile birlikte) çözülmesini sağlamak tetik nokta seansı ile mümkündür. Ağrının yapısına (kronik ya da dönemsel) ya da bedendeki hareket kısıtlılığına göre, doğal aromaterapi yağları ile bölgesel bazda uygulanan bu seans özel ve bireysel bir akışa sahiptir.

2 saat - 300 TL ( (3'lü paket 260 TL x3)

TRIGGER POINT SESSION

A trigger point is a tight area within muscle tissue that causes pain and shorthens the muscle. It is possible to find these contracted nodules in the taut muscle bands and eliminate them by various pressure techniques (along with the receiver’s breathing and awareness) with trigger point session. Applied regionally according to a certain pain pattern(chronic or seasonal) or movement restriction with natural aromatherapy oils, this session has a specific individual flow.

2 hour - 300 TL (3 sessions 260 TL x3)

BÜTÜNCÜL BEDEN SEANSI

Uzman, beden dokularındaki işlev bozukluklarını ve sıkışıklıkları saptayarak problemin ana kaynağını bulmaya çalışır ve açılmasına yardımcı olur. Hafif ve bedeni zorlamayan dokunuşlar kullanılır. Terapi osteopatinin bedenin kendini iyileştirme yetisi, bedenin bütün bölümlerinin bağlantılı olması ve birbirini etkilemesi prensiplerine dayanarak bütüncül bir dengeleme hedefler.

Beden farkındalığı çalışmaları (Feldenkrais, Movement Intelligence), osteopati temelli bütüncül cranio ve terapötik teknikler ile harmanlanmışı kişiye özel bir uygulamadır.


2 saat - 300 TL ( (3'lü paket 260 TL x3)

2 hour - 300 TL (3 sessions 260 TL x3)


CHI NEI TSANG


İç Organ Masajı olarak da adlandırabileceğimiz Chi Nei Tsang binlerce yıllık bilgi ve tecrübenin bir ürünüdür ve insanoğlunun bedensel ve ruhsal şifa arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Çin Tıbbına göre her bir iç organ belli bir duyguyu içinde barındırır. Özellikle bağırsaklar sindirim ve uboşaltımın yanı sıra lenf sisteminin, endokrin sisteminin ve sinir sisteminin en yoğun olduğu yerdir. Fakat daha önemlisi sinir hücrelerinin yoğunluğundan dolayı İkinci Beyin olarak da adlandırılır. Bağırsaklardaki tıkanıklıklar doğrudan ruh halimizi ve duygularımızı da etkiler. İşte bu sebepten dolayı fiziksel tıkanıklıkların açılmasıyla duygusal dengeye ve zihinsel bütünlüğe kavuşmak mümkün olmaktadır. Bugün birçok hastalığın stres kaynaklı olduğu artık bilinmektedir ve İç Organ Masajı ile stresin iç organlarımızda ve sinir sistemimizde yarattığı olumsuzluklardan kurtulmak mümkün olmaktadır.

Korku, kızgınlık, anksiyete, depresyon ve endişe gibi negatif duygular bize çok zarar verir. Aşırı çalışma, stres, kazalar, ameliyatlar, ilaçlar, toksinler, kötü beslenme ve duruş bozuklukları da sözü edilen iç organ tıkanıklıklarına katkıda bulunan faktörlerdir.

Fiziksel tıkanıklıkların açılmasıyla duygusal dengeye ve zihinsel bütünlüğe kavuşmak mümkün olmaktadır. Bugün birçok hastalığın stres kaynaklı olduğu artık bilinmektedir ve İç Organ Masajı ile stresin iç organlarımızda ve sinir sistemimizde yarattığı olumsuzluklardan kurtulmak mümkün olmaktadır.

1 saat - 250 TL 


GELENEKSEL TOK-SEN

Kuzey Tayland’ın Lana olarak bilinen bölgesinde geliştirilmiş olan Tok–Sen, eşi olmayan bir şifacılık geleneğidir. Tok–Sen uygulanırken amaç kanallarda bloke olmuş yaşam enerjisini açarak tekrar akışkan hale getirmektir. Bunun için fasyanın, tendonların ve kasların içine ve derin bölgelerine erişebilme özelliğine sahip, mekanik bir yöntem ile üretilen ve ses formunda olan titreşimler kullanılır. “Tok”, temizlemek veya hareket etmek anlamına gelirken “Sen” ise Sen Hatlarını (Geleneksel Tayland Tıbbında kabul edilen enerji meridyenleri) ifade eder. Tok–Sen’in beş bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülmektedir. Akupunktur Çin’de gelişirken Tok–Sen de Tayland’da geliştirilmiştir. Tok–Sen enerji akışını arttırır, ağrıyan kasları rahatlatır ve tendonların sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Geleneksel Tayland Tıbbı vücudu bir bütün olarak görür ve vücuda ait her bir şeyin bir diğeri ile bağlantılı olduğu fikrine vurgu yapar. Vücudun kendi içinde bulunan blokajlar ve tıkanıklıklar insanın çevresi ile olan iletişimini de olumsuz etkileyerek bozabilir, dengenin kaybolmasına ve hastalığa yol açabilir. Tok–Sen, iletişim yollarını ve enerji hatlarını sağlıklı hale getirerek bu dengesizlikleri düzeltir. Enerjetik blokajlar açılıp, dengesizlikler düzeltildiğinde şifa süreci de başlar.

Geleneksel Tok–Sen uygulaması sırasında demirhindi ağacından ahşap sopalar kullanılır. Tıklamalar sonucu oluşan titreşimler enerji kanalları vasıtası ile sinirlere, kaslara ve fasyaya gönderilerek kaslarda ve tendonlarda hissedilen ağrılar iyileştirilir. Ahşap bir çekiç ile nazik bir şekilde vurarak oluşturulan titreşimler, fasyanın ve kasların derinlerine işleyerek vücut içinde onarımı ve yenilemeyi başlatır.

Tayland’a has olan bu kadim şifa yönteminin faydalarından sadece bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz: kan ve lenf sirkülâsyonunu güçlendirir, katı ve gergin kasları rahatlatır ve sinir sisteminin fonksiyonlarını iyileştirir.

1 saat - 250 TL
UZMANLAR


HASAN ALSANCAK (Bütüncül Beden Çalışması) 
Ruhsal ve bedensel hallerdeki dengeyi bulma amacıyla yaptığım kişisel çalışmalarda edindiğim tecrübeler, beni bedenle çalışmaya ve insanların kendi dengelerini bulmalarına yardımcı olmaya yöneltti.

Yoga, qigong ve tai chi gibi kadim öğretilerin, tanımlı pratiklerini deneyimleyerek başladığım kişisel yolculuğum, Alberto Hernandez'le bu pratiklerde derinleşmek üzerine Self Response Ability ve Iida Shigemi ile kendi pratiklerini oluşturmak üzerine (japon geleneğinin üç hazinesi denilen) Ta Ma Chi atölyeleriyle şekillendi. Bu sayede hareket ve dokunuş ile sezgisel olarak blokajları tespit edip, çözülmeye teşvik ettiğim çalışmalar yapmaya başladım.

Blokajların kaynağını bulma ve anlama arayışım ise beni Çin tıbbına yöneltti ve Hindistan'da Acupressure eğitimi aldım. Hindistan'da kaldığım süre boyunca bilgi alış-verişinde bulunduğum farklı disiplinlerde çalışan çeşitli şifacı ve terapistler, beni bu alanda çalışmaya teşvik ettiler. Böylece mesleğim olan makine mühendisliğini bırakıp, terapi seanslarına başladım.

Türkiye'ye döndüğümde Tatjana Rottenberg ekolünde derin bağ doku teknikleri eğitimi aldım.

Son olarak 2016'da, dünyaca tanınmış bir osteopat olan Oren Dotan'dan Cranio-Sacral eğitimi almaya başladım. Sezgisel ve bilimsel çalışmaların dengeli bir bileşimini sunan bu bütüncül ekolde derinleşmeye devam etmekteyim.

YAĞMUR KUTLAR (Derin Bağ Doku, Bütüncül Beden Seansı)
Mimarlık Fakültesinde eğitim görürken ve bitirdikten sonra “kendine yeterlilik” konusuna olan ilgimle hem ekoloji hem de beden çalışmalarına yönelmeye başladım. Bir yandan sürdürülebilirlik ve kendine yeterlilik üzerine yazılar yazıyor ve mimarlık alanında bir dernekle “sosyal mimarlık” üzerine çalışmalar ve projeler yapıyorum.

Basit ve kendine yeterli hayatı arama yolunda, yoga ve meditasyon pratikleri ile kendi sınırlarımı keşfetmek ve olanı olduğu gibi kabul etmenin iyileştirici gücüyle tanıştım. 2009’dan bu yana yarı-göçebe bir hayatın içinde doğayla temas halinde, kırsalda çeşitli topluluklarla birlikte yaşarken İstanbul’a gelişimle birlikte masajla ilgilenmeye başladım. Dokunmanın; bedensel, zihinsel, duygusal ve hatta ruhsal olarak rahatlamanın ve kendini iyileştirmenin en basit ve etkili bir yol olduğunu fark ederek beden çalışmaları alanında eğitimler almaya başladım. Tatjana Rottenberg’le çalışmaya başladığımda açılan sonsuz bir keşif ve öğrenme yoluna girdikten sonra bedenle çalışma pratiğimi farklı disiplinlerden de dans, meditasyon, şifalı bitkiler vb. beslemeye devam ediyorum.

Beden seanslarının kişinin kendisiyle kurduğu ilişkiyi fark ettiren, iyileşme yolunda bir süreç başlattığını düşünüyorum. Bedenle birebir çalışmayı; uzmanın da bu yolda bir rehber olarak kişinin farkındalığı ile birlikte yürüttüğü süreçler olarak tanımlıyorum.

Farkındalıkla hareket etmenin, gündelik hayatlarda, duygusal durumlarda ve bedensel olarak etkilerini sürekli olarak gözlemlemeye ve bunla ilgili bildiklerimi insanlarla paylaşmaya ve çoğaltmaya devam ediyorum.

Eğitimler:
- Derin Bağ Doku, Tetik Nokta, Shiatsu – Tatjana Rottenberg(2014-15)
- Vipassana Meditasyon Kursu(2014-...)
-Integrative Cranio (Level 3) - Oren Dotan(2016-...)
-Bones For Life- Betül İpekçioğlu (2015-..)

-Dans ve Hareket Terapisi Yöntemlerine Giriş - Seda Güney, Aydın Teker, Tuğçe Tuna, Özlem Lale Kaleli, Lerna Babikyan (2019) 

Workshoplar:
- Nefes, Hareket, Dokunma – Andrew Zionts(2012)
- Feldenkrais metodu - Betül İpekçioğlu(2014)
- Alexander tekniği - Nedret Gülcan(2014)
- Teorik anatomi - Soner Özsu(2014)
- Cranio-sacral- Nagisa Larinezhad(2014-15)
- Axis Syllabus Hareket Analizi -Barış Mıhçı(2015-..)
-Craniosacral into dance(Expanding Vision)- Shannon Cooney (2015-...)


GAMZE ÖZER (Derin Bağ Doku, Tetik Nokta, Chi Nei Tsang, Geleneksel Tok-Sen)

Resim ve grafik tasarım yaptığım yıllar boyunca hep sanki yapmam gereken başka bir ‘şey’ olduğunu hissederek anlamlı olacak bir işin peşinde koşup durdum. Ancak o zaman anlam artacak, iş olmaktan çıkacak ve ben de yerimi bulmuş olacaktım. Çok sıkışık hissettiğim bir anda bir şifacı bana masaj yapmamı söyledi ve böylelikle yol açıldı. Şimdi 2 yıldır derin bağ doku, tetik nokta, chi nei tsang, reiki teknikleriyle ve aşkla ihtiyaç duyan bedenlere dokunup yardımcı oluyorum, şükür.


Kundalini Reiki, Gamze Baydar, 2014
Vinyasa Yoga, Sinem Er, 2016
Derin bağ doku masajı, Tatjana Rottenberg, 2018
Tetik nokta masajı, Tatjana Rottenberg, 2018
Chi iç organ masajı, Ali Rıza Gözlüklüoğlu, 2019
Tok-Sen, Ali Rıza Gözlüklüoğlu, 2019
Usui Reiki I, Lütfiye Öznür Açıkalın, 2019

Terapistler