Görüntülemekte olduğunuz etkinliğin tarihi geçmiştir.
Güncel etkinliklerimizi görmek için lütfen tıklayın.
--English Below--
The workshop is open to foreign participants and will be held in two languages.


Dilek & Yağmur ile Kontak Doğaçlama Atölyesi

Denge dünyaya ilk geldiğimiz andan itibaren arayışında olduğumuz bir olgu. Bedendeki sıvılar, yapılar ve dokular her an değişen ve yeniden kurulan dengenin içinde hareket etmekte. Bu çalışmada değişen dengelerle oynamaya ve araştırmaya davetlisiniz.

Denge dışı anlar arasındaki geçişlerde; zeminin, nefesin ve alanı paylaştığımız başkalarının desteğiyle kurduğumuz akışkan ve geçici denge hallerini araştıracağımız bu çalışmada Kontak Doğaçlama’nın temel prensipleri ile eşli ve grup oyunlarını pratik edeceğiz.

Atölye, kendi bedenini ve başka bedenlerle kurduğu ilişkileri dansın içinde deneyimlemek isteyen herkese açıktır. Yaş, cinsiyet, sağlamlık-sakatlık ayrımı yapmaksızın, hareket tecrübesi olan ya da olmayan her beden, bu pratik içinde kendi hareketini özgürce keşfedebilir.


Tarih ve Saat: 14 Aralık 2019 Cumartesi / 14:30-18:00

Ücret: 90 TL + KDV (Nefess Yoga Üyelerine ve Mezunlarına 80 TL + KDV)
*Nefess Yoga 200 Saatlik Uzmanlaşma Programı öğrenci ve mezunları

Kolaylaştırıcılar: Dilek Üstünalan & Yağmur Kutlar

Atölyeye kaydınızı kesinleştirmek için 11 Aralık tarihine kadar atölye ücretini ödemeniz yeterlidir.


Rezervasyon için 0216 550 03 00 nolu numaradan bizi arayabilir ya da aşağıdaki kayıt formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Dilek Hakkında


Bilgisayar mühendisliği, siyaset bilimi ve sosyoloji alanlarında eğitim almış olan Dilek Üstünalan, İstanbul’da yaşıyor ve Boğaziçi Üniveristesi’nde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sosyoloji doktorasına devam ediyor. Dansa 2009 yılında Flamenko ile başladı, bu tutkusu uzun süre devam etti. Birçok farklı dans türüyle de ilgilendikten sonra, beş yıl önce Kontak Doğaçlama ile tanıştı. Yaklaşık beş yıldır İstanbul’da ve Avrupa’da Kontak Doğaçlama, çağdaş dans tekniği, Axis Syllabus, serbest dans doğaçlama alanlarında birçok ders, atölye ve festivale katıldı. Bu sürede, Kontak Doğaçlama üzerine yoğunlaştı; bu alanda merakı ve araştırmaları halen sürüyor.

ImPulsTanz, Contact Festival Freiburg, Sensing In gibi uluslararası dans festivallerine katılarak birçok değerli eğitmenle çalışma ve dünyanın farklı yerlerinden birçok dansçıyla dansı paylaşma fırsatı buldu. IDOCDE Sempozyumlarında son üç yıldır gönüllü olarak çalıştıktan sonra; 2019 yazında IDOCDE ekibine katıldı ve böylece dans eğitimi ve dokümantasyonu konusuna da yoğunlaştı.

Birlikte çalışma fırsatı bulduğu ve üzerinde önemli etkileri olan belli başlı eğitmenler: Defne Erdur, Nita Little, Ray Chung, Andrew Harwood, Keith Hennessy, Ann Cooper Albright, Benoit Lachambre, Kira Kirsch, Frey Faust, Barış Mıhçı, Francesca Pedulla, Antoine Ragot, Bruno Caverna…

ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği üyesi ve Kontak Doğaçlama – Türkiye’nin çekirdek ekibi üyesi olarak, Kontak Doğaçlama ders ve etkinliklerinin organize edilmesi için çalışıyor; dans araştırma laboratuvarları ve jam’lerde kolaylaştırıcılık yapıyor, atölye ve laboratuvarların dokümantasyonunu yapıyor, ci-turkey internet sitesinin geliştirilmesi için çalışıyor. Kontak Doğaçlama, beden ve hareket içinde ve çevresinde yürütülen araştırmalar ile sosyal bilimlerin kesişimi ile ilgileniyor. Uluslararası platformlarda sanat-temelli ya da bilimsel araştırma metodları ile hareketi buluşturan araştırma projelerine katılıyor.

Mart 2017-2018 yıllarında, BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı)’nun yürütmekte olduğu Hareketin Özgür Projesi’nde gönüllü olarak, İstanbul’da yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla haftalık olarak kontak doğaçlama atölyeleri yaptı. BoMoVu'nun Eleştirel Beden Programı içerisinde, Nisan 2019’dan beri BoMoVu mekanında Kontak Doğaçlama paylaşımları yapıyor.


Yağmur Hakkında

Şehir Planlama (Lisans), Kentsel Tasarım (Yüksek Lisans) eğitimlerini tamamladıktan sonra kırsalda topluluk yaşamı, sürdürülebilirlik ve katılımcı tasarım çalışmalarında farklı dernek ve projelerde yer almaktayım. 2015 yılından beri düzenli olarak yoga ve meditasyon dersleri vermekte, çeşitli eğitimlere asistanlık yapmakta ve bireysel bedensel terapiler sunmaktayım. 2018 yılından bu yana Kontak Doğaçlama Türkiye ekibine dahil olarak tanıtım ve iletişim konularında destek sunmaktayım.

Çocukluğumdan itibaren hareketle yakın bir ilişkim oldu. 10 sene kadar farklı voleybol takımlarında pasör olarak oynadım. Trekking, bisiklet, mağaracılık gibi doğa sporlarıyla ilgilenirken yoga ile tanıştım. 2011'den bu yana düzenli olarak yoga ve meditasyon pratikleri yapmaktayım. 2014 yılında beden terapileri ile tanışarak çeşitli eğitimler almaya başladım. Eş zamanlı olarak hareket ve beden araştırmalarımda Kontak Doğaçlama ile tanıştım ve çeşitli atölyelere katılmaya başladım. 2016 yılında Defne Erdur ve onla çalışan araştırma grubuna dahil oldum ve hala bireysel araştırmalarıma devam etmekteyim.

Çatı Dans Sanatçıları Derneği Bünyesinde Kontak Doğaçlama atölye ve jamleri, Çıplak Ayaklar Kumpanyası bünyesinde çeşitli eğitmenlerle doğaçlama ve çağdaş dans atölyeleri ve çeşitli festivaller ile hareket araştırma ve öğrenme sürecine devam etmekteyim.

Contact Improvisation Workshop with Dilek & Yağmur

….

The workshop is open to everyone willing to experience her own body and its relations with other bodies in dance. All bodies, without any discrimination based on age, gender, strength-disability, experience in motion, can freely discover their movement in this practice.

Date and Hour: 14 Decembe 2019, Saturday / 14:30-18:00

Fees: 90 TL + VAT (80 TL + VAT for Nefess Yoga Students and Alumni*)
*Nefess Yoga 200 Hours of Specialization Program students and alumni

Instructors: Dilek Üstünalan & Yağmur Kutlar

Please kindly pay the workshop fee by the 11th of December to confirm your attendance to the workshop.

You can either call us on 0216 550 03 00 or fill in the below form to contact us.

About Dilek

Dilek Üstünalan is based in İstanbul and currently working as a computer engineer at Boğaziçi University and pursuing her PhD in Sociology at Mimar Sinan Fine Arts University. She has studied computer engineering, political science and sociology. She started to dance with Flamenco in 2009, this passion continued for a long time and after trying many different dance forms, she met Contact Improvisation five years ago. She has been attending many classes, workshops and festivals on Contact Improvisation, contemporary dance, Axis Syllabus and free dance improvisation in İstanbul and Europe for about five years. During this time, she focused mainly on CI; her curiosity and inquire in and around this form still continues.

She had the chance to study with many precious instructors and share the dance with many dancers from different parts of the world by participating in international dance festivals such as ImPulsTanz, Contact Festival Freiburg and Sensing In. After she has worked as a volunteer for IDOCDE Symposiums for the last three years; in 2019 summer she has become a member of IDOCDE team and thus, concentrated on dance education and documentation issues.

Some of the instructors she had the opportunity to work together and who have significant influence on her are Defne Erdur, Nita Little, Ray Chung, Andrew Harwood, Keith Hennessy, Ann Cooper Albright, Benoit Lachambre, Kira Kirsch, Frey Faust, Barış Mıhçı, Francesca Pedulla, Antoine Ragot and Bruno Caverna.

As a member of CI – Turkey core group and ÇATI Contemporary Dance Artists Association, she takes part in the organization and facilitation of CI workshops, jams and labs; and also documentation of workshops and research. She is responsible for the administration of the ci-turkey website. She is interested in the intersection of social sciences and the research in&around CI, body, movement. She participates in international research projects, bringing arts-based or scientific research methods and movement together.

She has shared Contact Improvisation in weekly sessions with Syrian refugee women at Ad.dar Community Center, as a volunteer of “Your Movement is Free” Project of BoMoVu in the years 2017- 2018. Since April 2019, she has been doing Contact Improvisation sharings at BoMoVu within Critical Body Program.About Yağmur

Having completed my undergraduate studies in City Planning and master studies in Urban Design, I have been working in different associations and projects on rural community living, sustainability and participatory design studies. I have been regularly giving yoga and meditation courses since 2015, work as an assistant in various workshops and give personalized body therapies. I have been supporting Contact Improvisation Turkey team since 2018 in promotion and communication services.

I have had a close relationship with movement since my childhood. I played volleyball as a setter for around ten years. While I was being involved in nature sports as trekking, cycling, caving, I met yoga. I have been regularly practicing yoga and meditation since 2011. I met with body therapies in 2014, and started to take various trainings. During the same period, ı met with Contact Improvisation as part of my motion and body research, and I started to attend to various workshops. I became a part of Defne Erdur’s research group in 2016. I am still conducting my personal research in this area.

I am conducting Contact Improvisation workshops and jams for Çatı Contemporary Artists Association, improvisation and contemporary dance workshops for Çıplak Ayaklar Kumpanyası and various festivals so as to proceed my motion research and learning process.Etkinlik Bilgiler

  • Yer: Nefess Yoga