Görüntülemekte olduğunuz etkinliğin tarihi geçmiştir.
Güncel eğitimlerimizi görmek için lütfen tıklayın.

Godfrey Devereux ile BANDALAR : Yoga Asana Pratiğinin Anahtarı

Yoga asana pratiğinin gücü ne formlardan gelir ne de durağanlıktan. Formların durağanlığını yogaya dönüştüren içerilerinde olan bitenlerdir. Bunlar ezoterik tabiriyle bandalar olarak bilinir. Bandalar bedendeki farklı aktivasyonları, akım ve dolaşımları entegre edip onlardan faydalanabilmemiz için gereklidir. Bu dolaşım ancak bedenin yapısal desteği mevcut olduğunda özgürce gerçekleşebilir. Bu da tüm bedenin bütünlüklü halde aktivasyonu ile mümkündür.

Bu bütünlüklü aktivasyon ne esneklikle ilgilidir ne de güçle. Sadece ve sadece bedenin her bir bölgesinde meydana gelen çabanın niteliğine bağlıdır.

Bu atölye size adım adım, tüm bedeninizde bütüncül aktivasyonu geliştirmeyi öğretecek. Sarvangabanda’yı mümkün kılan altı ikincil bandanın her biri sunulup geliştirilecek. Ancak o zaman yoganın derinlerdeki meyveleri deneyimlenebilir.

Buluşma Tarihleri 

13 Mart / 18.00-21.30 Hastabanda ile Kalbi Açmak 

14 Mart / 18.00-21.30 Padabanda ile Merkezi Sabitlemek

15 Mart / 18.00-21.30 Merubanda ile Merkezi Açmak

20 Mart / 18.00-21.30 Mulabanda'da Netlik ve Berraklık

21 Mart / 18.00-21.30 Udiyanabanda ve  Jalandrabanda'da Netlik ve Berraklık

22 Mart / 18.00-21.30 Sarvangabanda ile Ruhani Kapıyı Açmak

Ücretler:

Tek Modül : 225 TL (Nefess Yoga mezunlarına 200 TL)

Tüm Modüller : 1200 TL (Nefess Yoga mezunlarına 1000 TL)

*Program online olarak, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek, dili İngilizce olacaktır. İhtiyaç halinde ardıl çeviri yapılacaktır. Modüller birbirinden ayrı alınabilmektedir.


THE BANDHAS: the master key to yoga posture practice

The power of yoga posture practice is neither in the shapes, nor even in the stillness. What makes the stillness of the shapes yoga is what is happening within them. This is esoterically known as the bandhas. The bandhas are required to harness and integrate the different activations, currents and circulations of the body. These can only flow ferely when the body is expressing structural integrity. This requires the integrated activation of the whole body. This integrated activation has nothing to do with flexibility or strength. It depends only on the quality of effort taking place in each part of the body.

This workshop will teach you step by step how to refine the integrated activation of your whole body. Each of the six secondary bandhas will be presented and developed so that Sarvangabandha becomes possible. Only then can the deep fruits of yoga practice be experienced.


March 13.  / 18.00-21.30 Opening the heart with Hastabandha.

March 14. / 18.00-21.30  Stabilising the core with Padabandha.

March 15 / 18.00-21.30 Opening the core with Merubandha

March 20  / 18.00-21.30  Clarifying and erfining Mulabandha

March 21 / 18.00-21.30 Clarifying and refining Uddyanabandha and Jalandharabandha

March 22 / 18.00-21.30 Opening the Spiritual Doorway with Sarvangabandha.

Price:

Single Module : 225 TL (Nefess Yoga graduates 200 TL)

All Modules : 1200 TL (Nefess Yoga graduates 1000 TL)


*This Program would be online via Zoom** application and in English. Modules can be taken seperately.Etkinlik Bilgiler

  • Yer: Evde / At Home