Görüntülemekte olduğunuz etkinliğin tarihi geçmiştir.
Güncel eğitimlerimizi görmek için lütfen tıklayın.

Embodied Resilience Online Immersion: A Yoga for Unstable Times / with Godfrey Devereux
Bedenlenmiş Esnek Dayanıklılık Online Program: İstikrarsız zamanlar için Yoga


*Program online olarak, Zoom** uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek, dili İngilizce olacaktır. İhtiyaç halinde ardıl çeviri yapılacaktır. Modüller birbirinden ayrı alınabilmektedir. 

*This Program would be online via Zoom** application and in English. Modules can be taken seperately.

**Programa katılacak olanlara uygulama ile ilgili bilgi ve yönerge verilecektir. / Participants would be informed and guided about the application.

Nefess Yoga olarak; sunduğumuz ayrıcalıklar ve ödeme planı konularında sizinle bire bir iletişime geçerek size en uygun çözümleri sunmamız için, sayfanın sonundaki formu doldurabilir veya nefessyogaegitim@gmail.com e-posta adresi ile Helin Kutlan ile iletişime geçebilirsiniz.


Embodied Resilience Online Immersion: A Yoga for Unstable Times.
The human race and planet earth are facing a daunting crisis. The world is changing in unpredictable ways: climatically, environmentally, politically and socially. One thing that is not changing is the potent resources that exist within us all. No matter what changes we have to face we will face them better if we stay in touch with the wisdom, courage, compassion and generosity that express our spiritual nature. This Online Immersion will put you in touch with a natural, inner resilience that can allow you to respond to this crisis with calmness, courage, and compassion.

Bedenlenmiş Esnek Dayanıklılık Online Program: İstikrarsız zamanlar için Yoga
İnsan ırkı ve dünyamız ürkütücü bir kriz ile karşı karşıya. Dünya öngörülemez şekillerde değişmekte: iklimsel, çevresel, politik ve sosyal olarak. Değişmeyen tek şey ise içimizde barındırdığımız güçlü kaynaklar. Her ne olursa olsun, manevi doğamızı ifade eden bilgelik, cesaret, merhamet ve cömertlik ile temas halinde kalır isek, yüzleşmemiz daha kolaylaşacak. Bu Online Program kriz anlarında sakinlik, cesaret ve merhametle yanıt vermenize izin verebilecek doğal, iç esneklikle/ dayanıklılıkla bağlantıya geçmenizi sağlayacak.
 

Zoom Uygulamasına dair

Program


Yoga posture practice for Embodied Resilience // April 4-5-6-7-8-9
The human body is a sophisticated embodiment of love. This workshop will teach you how to express love to and for your body through movement, action and stillness. This will open pathways of Love and Pleasure into your spiritual nature. These pathways will then allow your innate wisdom, compassion and resilience to express themselves more freely into your behaviour and relationships.
April 4 Opening Pathways of Love / 15:00-18:00
April 5 Opening Pathways of Pleasure / 15:00-18:00
April 6/7/8/9 Developing a daily practice / 19:00-22:00


ALL Modules: 750 TL


Bedenlenmiş Esnek Dayanıklılık için Yoga pozları // 4-5-6-7-8-9 Nisan

İnsan bedeni sevgi / şefkatin karmaşık bir düzenlemesidir. Bu atölye hareket, eylem ve dinginlikle bedeninize olan sevginizi nasıl ifade edeceğinizi öğretecek. Böylece Sevgi ve Zevk yolları içsel doğanıza açılacaktır. Bu yollar daha sonra doğuştan gelen bilgeliğiniz, şefkatiniz ve dayanıklılığınızın davranışlarınız ve ilişkilerinizde kendilerini daha özgürce ifade etmesine izin verecektir.

4 Nisan Sevgi yollarını açmak / 15:00-18:00
5 Nisan Zevk yollarını açmak / 15:00-18:00
6-7-8-9 Nisan Günlük pratik oluşturmak / 19:00-22:00


Tüm Modüller: 750 TL

Meditation for Engaged Resilience // April 10&17

The power underlying existence, life and awareness is that of Consciousness. Everything takes place from and within its potency. This two part workshop will teach you how to open pathways of trust and fearlessness into the inexhaustible and reliable power that you most deeply are.


April 10 Returning to the Source / 19:00-22:00
April 17 Living from the Source / 19:00-22:00

ALL Modules: 200 TL

Bağlı Esnek Dayanıklılık Meditasyonu / 10&17 Nisan
Varoluşun, yaşamın ve farkındalığın altında yatan güç Bilinç'in gücüdür. Her şey kendi gücü ile ve içinde gerçekleşir. Bu iki bölümlük atölye, size en derinde sahip olduğunuz tükenmez ve güvenilir güç ile güven ve korkusuzluk yollarını nasıl açacağınızı öğretecektir.

10 Nisan Kaynağa Dönmek / 19:00-22:00
17 Nisan Kaynaktan Yaşamak / 19:00-22:00

Tüm Modüller: 200 TL

Teaching from and to Wholeness // April 11&12&18

The vulnerabilities of human experience arise from our biological individuality. Identifying with apparent individuality isolates and exposes people within an insecure sense of separateness. Intimacy with the ever-presence of wholeness provides an invulnerability immune to outer circumstance. The greatest gift a teacher can give is access to that wholeness and the sense of safety it provides. This workshop will explore the orientation, techniques and langauge necessary to teach to and from wholeness. Saturday 11 will focus on teaching yoga postures. Sunday 12 on teaching Pranayama. Saturday 18 on teaching Meditation.

April 11-12 / 15:00-18:00
April 18 / 15:00-18:00


ALL Modules: 720 TL


Bütünlükten ve Bütünlüğe Öğretmek // 11-12 & 18 Nisan

İnsan deneyiminin kırılganlıkları biyolojik bireyselliğimizden kaynaklanmaktadır. Bireysellik ile özdeşleşmek insanları güvensiz bir ayrılık duygusuna maruz bırakır ve içinde izole eder Bütünlüğün sürekli mevcudiyeti ile yakınlık, dış koşullara karşı dokunulmaz bir dokunulmazlık sağlar. Bir öğretmenin verebileceği en büyük hediye, o bütünlüğe ve sağladığı güvenlik hissine erişimdir. Bu kursta, bütünlüğe ve bütünlükten öğretmek için gerekli olan yönelim, teknikler ve dil incelenecektir. 11 Nisan Cumartesi günü, yoga pozlarını öğretmeye, 12 Nisan Pazar günü ise, Pranayama çalışmalarını öğretmeye odaklanacağız. 18 Nisan Cumartesi günü de Meditasyon öğretmek üzerine çalışacağız.

11-12 Nisan / 15:00-18:00
18 Nisan / 15:00-18:00


Tüm Modüller: 720 TL

Developing deep vitality from the breath // April 13-14-15-16

The breath is the core rhythm and vital foundation of human life. When respiratory muscles are restricted through habit, anxiety or intention human vitality is diminished, and biological vulnerability results. This workshop will present you with a potent breathing practice in four stages. The full practice can be used on a daily basis to revitalise your biological vitality and resilience.

13-16 April / 19:00-22:00

ALL Modules: 380 TL

Nefes ile Derin bir Canlılık Geliştirmek / 13-14-15-16 Nisan

Nefes, insan yaşamının temel ritmi ve yaşamsal temelidir. Nefes almamıza yarayan kaslar alışkanlık, endişe ya da bilinçle kısıtlanmış / kasılmış ise insanın canlılığı azalır ve biyolojik kırılganlıklarla sonuçlanır. Bu atölye size dört aşamalı etkili bir nefes çalışması sunacaktır. Bu çalışmanın ardından öğrendiklerinizi günlük hayatınızda biyolojik canlılığınızı ve direncinizi canlandırmak için kullanabilirsiniz.

13-14-15-16 Nisan / 19:00-22:00

Tüm Modüller: 380 TL

Tüm programa katılım/ ALL Program: 1640 TLEtkinlik Bilgiler

  • Yer: Nefess Yoga